Nyhetsbrev fra kunstmaler Roka-Aardal

Her kan du lese om hvordan ett motiv har flere muligheter, -både når det gjelder opplevelser og inspirasjon!

 

 

 

 

 

 

http://us10.campaign-archive1.com/?u=53c96615d2b825d15fd841891&id=bee4f9f9fe&e=42193e2881